วท 6003102 : คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ (พฤหัส-เช้า-2-63-กรณีพิเศษ)


ผู้สอน
อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วท 6003102 : คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ (พฤหัส-เช้า-2-63-กรณีพิเศษ)

Class ID
52963

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คำอธิบายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของตัวเลข  เลขมีหลักกับเลขไม่มีหลัก จำนวนจริง ฐานของระบบ เลขการคิดโมดูลัสของเลขแต่ละระบบ ระบบเลขฐานสอง ฐานแปดและฐานสิบหก ทฤษฎีเซต  ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น พีชคณิตแบบบูลีน Logic Gate แผนผังคาร์โนห์ เมตริกซ์  และ ดีเทอร์มิแนนท์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)