มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียน   มัธยมศึกษาปีที่ 4/1   โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม