มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียน   มัธยมศึกษาปีที่ 4/1   โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม