มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียน  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม