มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียน  มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม