มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียน  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม