มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นักเรียน  มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม