นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3/1


ผู้สอน
นาง วาสิฐี ผูพงษ์ (นามลี)
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 13 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3/1

รหัสวิชา
53

สถานศึกษา
โรงเรียนบุ่งคล้านคร

คำอธิบายวิชา

วิชาห้องสมุด LIBRARY   (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books