homeนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3/1
person
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3/1

ผู้สอน
นาง วาสิฐี ผูพงษ์ (นามลี)
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3/1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
53

สถานศึกษา
โรงเรียนบุ่งคล้านคร

คำอธิบายวิชา

วิชาห้องสมุด LIBRARY   (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)