homeนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3/1
personperson_add
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3/1

ผู้สอน
person
นาง วาสิฐี ผูพงษ์ (นามลี)
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
53

สถานศึกษา
โรงเรียนบุ่งคล้านคร

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาห้องสมุด LIBRARY   (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)