homeวิชาเทียบโอน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
person
วิชาเทียบโอน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม

ผู้สอน
ดร. ศราวุธ ราชมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาเทียบโอน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5313

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาเทียบโอน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)