homeวิทยาศาสตร์ 6
personperson_add
วิทยาศาสตร์ 6

ผู้สอน
นาย ภควัต โอวาท
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ 6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5319

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่สร้างขึ้นสำหรับ เป็นตัวอย่างในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)