ผู้สอน
ทิพย์สุดา นวลศรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

001-953 Introduction to Computer Systems


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
532

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

 

วันเวลาสถานที่

พุธ, ศุกร์

เวลา 09.00-10.00

ห้อง ข104

 

หัวข้อการสอน

1.คอมพิวเตอร์คืออะไร

2.วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์

3.ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์

4.องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

 

การประเมินผล

40% Midterm exam

40% Final exam

10% Individual assignments

10% Class Participation