001-953 Introduction to Computer Systems


ผู้สอน
ทิพย์สุดา นวลศรี
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
001-953 Introduction to Computer Systems

รหัสวิชา
532

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายวิชา

 

วันเวลาสถานที่

พุธ, ศุกร์

เวลา 09.00-10.00

ห้อง ข104

 

หัวข้อการสอน

1.คอมพิวเตอร์คืออะไร

2.วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์

3.ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์

4.องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

 

การประเมินผล

40% Midterm exam

40% Final exam

10% Individual assignments

10% Class Participation

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books