เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

001-953 Introduction to Computer Systems

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 

วันเวลาสถานที่

พุธ, ศุกร์

เวลา 09.00-10.00

ห้อง ข104

 

หัวข้อการสอน

1.คอมพิวเตอร์คืออะไร

2.วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์

3.ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์

4.องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

 

การประเมินผล

40% Midterm exam

40% Final exam

10% Individual assignments

10% Class Participation