การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พระนักศึกษาสาขาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา เป็นการศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นพระสังฆาธิการ คือ เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล