homeการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ปวช.2/2 คธ.
personperson_add
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ปวช.2/2 คธ.

ผู้สอน
นาย เอกชน โพธินาม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ปวช.2/2 คธ.

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5326

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งและวิเคราะห์ออกแบบให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)