การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ปวช.2/2 คธ.
ผู้สอน

นาย เอกชน โพธินาม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ปวช.2/2 คธ.

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5326

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งและวิเคราะห์ออกแบบให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.