homeธรรมศึกษาโรงเรียนวัดล่ามช้าง
personperson_add
ธรรมศึกษาโรงเรียนวัดล่ามช้าง

ผู้สอน
person
พระครู ปภากรพุทธิศาสน์ ปภากโร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ธรรมศึกษาโรงเรียนวัดล่ามช้าง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5336

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ธรรมศึกษาชั้นประถมศึกษา ป.4,5,6


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)