ธรรมศึกษาโรงเรียนวัดล่ามช้าง

คำอธิบายชั้นเรียน

ธรรมศึกษาชั้นประถมศึกษา ป.4,5,6