homeข้อสอบเทียบโอน นวัตกรรมและการจัดการองค์ความรู้
person
ข้อสอบเทียบโอน นวัตกรรมและการจัดการองค์ความรู้

ผู้สอน
ดร. ศราวุธ ราชมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ข้อสอบเทียบโอน นวัตกรรมและการจัดการองค์ความรู้

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5340

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ข้อสอบตามไฟล์แนบ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)