ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ การเรียนในระบบออนไลน์  ขอให้สนุกกับการเรียนรู้แบบใหม่นะคะ