homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

ผู้สอน
นาง เกศินีนาฎ แย้มนิล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5343

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่การเรียนรู้แบบออนไลน์  ขอให้สนุกกับประสบการณ์ใหม่ๆ นะคะ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)