homeมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา

ผู้สอน
อัมพร ใยขันธ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5350

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

บทเรียนนี้ใช้สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)