ITM330 การออกแบบเว็บเพื่องานธุรกิจ กลุ่มเรียน เทคโน-ธุรกิจ/63 ก.04 sec 01 วันจันทร์ คาบ 6-9 เทอม 2/63


ผู้สอน
ผศ. พงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ITM330 การออกแบบเว็บเพื่องานธุรกิจ กลุ่มเรียน เทคโน-ธุรกิจ/63 ก.04 sec 01 วันจันทร์ คาบ 6-9 เทอม 2/63

Class ID
53503

Class Code
ITM330

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คำอธิบายวิชา

ความสำคัญของเว็บเทคโนโลยีต่อธุรกิจ สภาพแวดล้อมของเว็บแอพพลิเคชัน การออกแบบหน้าเว็บเพจ การพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ตอบสนองต่อการแสดงผล การกำหนดองค์ประกอบบนหน้าเว็บเพจ เว็บเพจแบบสแตติกและไดนามิก การโปรแกรมฝั่งลูกข่ายด้วยภาษาสคริปต์ การนำเสนอข้อมูลด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล การกำหนดสไตล์และรูปแบบด้วยภาษาซีเอสเอส การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเว็บไคลเอนต์และเว็บเซิฟเวอร์แบบไม่เข้าจังหวะ ไลบรารี่และเฟรมเวิร์คในปัจจุบัน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)