Principles of food industrial management


ผู้สอน
กาญจพรรณ จันทรถาวรพงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 12 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Principles of food industrial management

Class ID
53537

Class Code
857-131

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คำอธิบายวิชา

อธิบายการใช้หน้าที่หลักของการจัดการในอุตสาหกรรมอาหาร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)