ม.5
ผู้สอน

นางสาว สุวิชา ทูรวัฒน์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ม.5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5357

สถานศึกษา
โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นม.5 เีิ้รื่องเมทริกซ์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.