กระบวนการซอฟต์แวร์


ผู้สอน
อาจารย์ กัลยา รัตนศิวะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
กระบวนการซอฟต์แวร์

Class ID
53647

Class Code
BIT3268

สถานศึกษา
.
คำอธิบายวิชา

BIT 3268 กระบวนการซอฟต์แวร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)