เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น63


ผู้สอน
คมกริช วงศ์แข
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 36 นาที ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น63

Class ID
53648

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คำอธิบายวิชา

2/2563


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)