72 กลุ่มเรียน 63059.121 วิชา คอมพิวเตอร์กับชีวิต อ.บ่าย


ผู้สอน
Aj.Renuka Kunchamnan
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
72 กลุ่มเรียน 63059.121 วิชา คอมพิวเตอร์กับชีวิต อ.บ่าย

Class ID
53667

Class Code
GED4003

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คำอธิบายวิชา

กลุ่มเรียน 63059.121 วิชา คอมพิวเตอร์กับชีวิต


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)