homeชั้ั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
person
ชั้ั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้สอน
นางสาว เข็มพร ศรีบัวริน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้ั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5374

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

โครงสร้างขอพืช


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)