2-63-6-9


ผู้สอน
ณัฐพล ปิ่นเขียน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 20 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
2-63-6-9

Class ID
53843

Class Code
ว33171

สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
คำอธิบายวิชา

วิชาออกแบบเทคโนโลยี ม.6ภาคเรียนที่ 2/2563


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)