การพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีจาวา


ผู้สอน
นาย ธีระ บินกาเซ็ม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 23 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีจาวา

Class ID
53868

Class Code
3901 – 2007

สถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
คำอธิบายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ Java Technology โครงสร้างของการพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีจาวา ลำดับขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเทคโนโลยีจาวา การสร้างและใช้งาน Servlet การติดตั้งเครื่องและใช้งานโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างของภาษา ข้อมูล ตัวแปร ตัวดำเนินการ การควบคุมคำสั่ง (Control Statements) Tag Directives, Tag Action, Function การตรวจจับข้อผิดพลาด การจัดการข้อมูลผ่านฟอร์ม Session, Java Bean, Java Mail และ Java Security การสร้างเว็บไซต์เพื่อประยุกต์ใช้งานฝนหน่วยงานและภาคธุรกิจ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)