4157111 การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Learning)


ผู้สอน
chalongchai Teevasuthornsakul
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
4157111 การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Learning)

รหัสวิชา
54

สถานศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คำอธิบายวิชา

 

    มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนแบบอิล็กทรอนิกส์ แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การศึกษาเครื่องมือและเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาเทคนิค องค์ประกอบ การจัดการที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สร้างประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

                E-learning standard,  Learning Management system(LMS),  Concept of electronic learning, tools and technology needs for electronic learning. A study of the technical, organizational and managerial issues associated  with the use of electronic learning experience in constructing electronic. 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books