homeการเงินระหว่างประเทศ
person
การเงินระหว่างประเทศ

ผู้สอน
วีรวัฒน์ หมันหนัน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การเงินระหว่างประเทศ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
540

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่

คำอธิบายวิชา

เป็นการศึกษาเกี่ยวกับช การค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้น ก็จะมีการซื้อการขาย เป็นผลให้ต้องมีเงิน ระหว่างประเทศติดตามมา ในด้านการเงินระหว่างประเทศนี้ เป็นผลทำให้เกิดดุลการค้า และดุลการชำระเงินระหว่างประเทศขึ้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)