เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเงินระหว่างประเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วีรวัฒน์ หมันหนัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่

เป็นการศึกษาเกี่ยวกับช การค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้น ก็จะมีการซื้อการขาย เป็นผลให้ต้องมีเงิน ระหว่างประเทศติดตามมา ในด้านการเงินระหว่างประเทศนี้ เป็นผลทำให้เกิดดุลการค้า และดุลการชำระเงินระหว่างประเทศขึ้น