homeการเงินระหว่างประเทศ
personperson_add
การเงินระหว่างประเทศ

ผู้สอน
วีรวัฒน์ หมันหนัน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การเงินระหว่างประเทศ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
540

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการศึกษาเกี่ยวกับช การค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้น ก็จะมีการซื้อการขาย เป็นผลให้ต้องมีเงิน ระหว่างประเทศติดตามมา ในด้านการเงินระหว่างประเทศนี้ เป็นผลทำให้เกิดดุลการค้า และดุลการชำระเงินระหว่างประเทศขึ้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)