460-000 user testing


ผู้สอน
สุวรรณี แซ่อึ่ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 9 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
460-000 user testing

Class ID
541

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คำอธิบายวิชา

เป็น class สำหรับทดสอบ user testing 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)