เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ปวส.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เรียนเวลา 09.40-14.30