หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (บัญชี 54)
ผู้สอน

นางสาว ฉัตรทอง นกเชิิดชู

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (บัญชี 54)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5429

สถานศึกษา
วิทยาลัยราชพฤกษ์

คำอธิบายชั้นเรียน

 

คำอธิบายรายวิชา  (Course Description)

                         ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศในองค์กร รูปแบบและโครงสร้างระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศย่อยทางธุรกิจ การเข้าถึงระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน การสื่อสารข้อมูลในระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่าย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.