หลักภาษาไทย : คำนาม


ผู้สอน
Sirintra Bunkam
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักภาษาไทย : คำนาม

Class ID
54292

Class Code
31125

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คำอธิบายวิชา

คำนาม ป็นคำที่หมายถึง บุคคล สัตว์ วัตถุ สิ่งของ สภาพธรรมชาติ สถานที่ ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม จำแนกเป็น ๔ ชนิด ได้แก่ คำนามสามัญ คำนามวิสามัญ คำลักษณนาม และคำอาการนาม (การจำแนกชนิดของคำ ตามหนังสืออุเทศภาษาไทย ชุด บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม ๓)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)