homeปวช 2 การใช้โปรแกรมกราฟิก
personperson_add
ปวช 2 การใช้โปรแกรมกราฟิก

ผู้สอน
วีนา ยอดทอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ปวช 2 การใช้โปรแกรมกราฟิก

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5435

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

รหัสวิชา  2201-2419  ชื่อวิชา  การใช้โปรแกรมกราฟิก

หน่วยกิต   3(4)  เวลาเรียน   3    ชั่วโมง/สัปดาห์

ครูผู้สอน    นางวีนา   ยอดทอง   

โทรมือถือ    0894981399

E-mail: kruwena@hotmail.com


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)