homeการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ปวช3/1
person
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ปวช3/1

ผู้สอน
นางสาว สาวิณี บุญผลึก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ปวช3/1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5442

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

----------------------------------------------------------


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)