ผู้สอน
นาย ธีรพงษ์ กันตะคุ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (ง32102)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5449

สถานศึกษา

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี


คำอธิบายชั้นเรียน

11