homeขิม
person
ขิม

ผู้สอน
นาย ภัทรธร ช่อวิชิต
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ขิม

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
545

สถานศึกษา
freedom academy

คำอธิบายวิชา

e-class room สำหรับนักเรียนขิม สามารถแบ่งปันโน๊ตเพลง การบ้าน ส่งขาวสาร ต่าง ๆๆ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)