ผู้สอน
นาง พรประภา วัชรคุปต์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ก20922กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ มัธยมศึกษาปีที่ 2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5452

สถานศึกษา

โรงเรียนบุญวัฒนา


คำอธิบายชั้นเรียน

กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 2 / 2555