homeICT สำหรับครู
person
ICT สำหรับครู

ผู้สอน
นาย พีระ กรองทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ICT สำหรับครู

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
546

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านบุไผ่

คำอธิบายวิชา

ICT เบื้องต้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)