homeICT สำหรับครู
personperson_add
ICT สำหรับครู

ผู้สอน
นาย พีระ กรองทอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ICT สำหรับครู

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
546

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านบุไผ่

คำอธิบายชั้นเรียน

ICT เบื้องต้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)