เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การพัฒนาเว็บไซด์ (Web Design And Developer)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย AJ.PaEs Pladilok

โรงเรียนออล อิน วัน ฟอร์ ไลท์ เซอร์วิช

หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซด์ (Web Design And Developer)
- Sec.01 เรียนวันอัคาร 16.00-18.00 น.
- Sec.02 เรียนวันเสาร์ 16.00-18.00 น.
- Sec.03 เรียนวันอาทิตย์ 10.00-12.00 น.
ตามข้อตกลงนะคราบ
เงื่อนไขการเข้าเรียน
- มาเรียนตรงเวลาไม่รอสายไม่เกิน 15 นาที
- ใครขาดเรียนสัปดาห์ไหนให้หาเวลาเก็บให้ทันโดยไปเรียนกับ Section อื่น ภายในสัปดาห์นั้นจะไม่ย้อนหากเลยสัปดาห์
-ใครขาดเกินสามครั้งไม่มีสิทธิ์เรียนต่อ จะเช็คชื่อตามเป็นสัปดาห์

-ใครเรียนไม่เข้าใจสามารถเรียนซ้ำกับเซคอื่นได้ภายในแต่ละสัปดาห์เท่านั้
- เนื้อหาปูพื้นฐาน 4 สัปดาห์
- เนื้อหา CSS และ Templete 4 สัปดาห์
- เนื้อหา PHP + SQL 4 สัปดาห์
- หาโน๊ตบุคมาเอง ใครไม่มีก้อมานั่งเรียนกับเพื่อนเอา เพื่อนช่วยเพื่อน
-เรียนเสร็จจะมีการสอบแต่ละเนื้อหาทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ใครไม่ผ่านนัดเรียนซ่อม หากไม่มาสอบไม่ผ่านไม่มีสิทธิเรียนในหัวข้อถัดไป