homeภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3000-1220 ชย.ปวส2
person
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3000-1220 ชย.ปวส2

ผู้สอน
Ms. Kru. Natthaya Kongchan
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3000-1220 ชย.ปวส2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5462

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3000 - 1220


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)