ภูมิศาสตร์ท่องเที่ยวม.4/3


ผู้สอน
นาย ปิยะพงศ์ หนูเทพ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภูมิศาสตร์ท่องเที่ยวม.4/3

Class ID
54627

Class Code
ส30221

สถานศึกษา
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
คำอธิบายวิชา

ศึกษาวิวัฒนาการของการท่องเที่ยวไทย ภูมิศาสตร์ไทยกับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะที่ตั้ง และอาณาเขตของประเทศไทย ลักษณะภูมิประเทศ การแบ่งภาคทางภูมิศาสตร์ ภูมิลักษณ์แต่ละภาคของไทย ลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทย ลักษณะภูมิศาสตร์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ลักษณะประชากร การแบ่งเขตการปกครอง ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในภาคต่าง ๆ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)