homeภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2รหัส2000-1202*ชอ.1/1
personperson_add
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2รหัส2000-1202*ชอ.1/1

ผู้สอน
Ms. Kru. Natthaya Kongchan
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2รหัส2000-1202*ชอ.1/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5470

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 รหัส 2000 - 1202 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)