homeรายวิชาการเขียนโปรแกรม ม.3
personperson_add
รายวิชาการเขียนโปรแกรม ม.3

ผู้สอน
person
นางสาว ปิยะรัตน์ กึงฮะกิจ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
รายวิชาการเขียนโปรแกรม ม.3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5472

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชานี้เน้นเรื่องการคิดวิเคราะห์  การเขียนโปรแกรมในการสั่งงานหุ่นยนต์ให้ทำงานตามที่่โจทย์ต้องการ

โดยนำความรู้จากการเขียนโปรแกรมภาษาซี เป็นพื้นฐานในการควบคุมหุ่นยนต์ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)