427-311 ห้องเรียนสถิติ


ผู้สอน
Anlaya Smuseneto
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 20 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
427-311 ห้องเรียนสถิติ

Class ID
54764

Class Code
427-311

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คำอธิบายวิชา

สถิติ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)