homeทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ2รหัส3000-1202*ชฟ.4/1
person
ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ2รหัส3000-1202*ชฟ.4/1

ผู้สอน
Ms. Kru. Natthaya Kongchan
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ2รหัส3000-1202*ชฟ.4/1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5477

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นรายวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 รหัสวิชา 3000 - 1202


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)