เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบรักษาความมั่นคงบนเว็บแอพพลิเคชั่น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาถึงหลักการเขียนเว็บแอพพลิเคชัน (Web Application) อย่างปลอดภัย ฝึกปฏิบัติการป้องกันเว็บแอพลิเคชั่นของตนเองจากการถูกเจาะระบบ วิธีการเจาะระบบและเทคนิคการเจาะระบบเว็บแอพพลิเคชัน รวมทั้งความสำคัญของความปลอดภัยในการสร้างเว็บแอพพลิเคชัน การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง การฟื้นคืนสภาพ