homeระบบรักษาความมั่นคงบนเว็บแอพพลิเคชั่น
personperson_add
ระบบรักษาความมั่นคงบนเว็บแอพพลิเคชั่น

ผู้สอน
นาย ชนินทร์ มหัทธนชัย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระบบรักษาความมั่นคงบนเว็บแอพพลิเคชั่น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5485

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาถึงหลักการเขียนเว็บแอพพลิเคชัน (Web Application) อย่างปลอดภัย ฝึกปฏิบัติการป้องกันเว็บแอพลิเคชั่นของตนเองจากการถูกเจาะระบบ วิธีการเจาะระบบและเทคนิคการเจาะระบบเว็บแอพพลิเคชัน รวมทั้งความสำคัญของความปลอดภัยในการสร้างเว็บแอพพลิเคชัน การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง การฟื้นคืนสภาพ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)