ระบบรักษาความมั่นคงบนเว็บแอพพลิเคชั่น


ผู้สอน
นาย ชนินทร์ มหัทธนชัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 1 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระบบรักษาความมั่นคงบนเว็บแอพพลิเคชั่น

Class ID
5485

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คำอธิบายวิชา

ศึกษาถึงหลักการเขียนเว็บแอพพลิเคชัน (Web Application) อย่างปลอดภัย ฝึกปฏิบัติการป้องกันเว็บแอพลิเคชั่นของตนเองจากการถูกเจาะระบบ วิธีการเจาะระบบและเทคนิคการเจาะระบบเว็บแอพพลิเคชัน รวมทั้งความสำคัญของความปลอดภัยในการสร้างเว็บแอพพลิเคชัน การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง การฟื้นคืนสภาพ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)