การแปลสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ


ผู้สอน
อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การแปลสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ

Class ID
54875

Class Code
2108209

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คำอธิบายวิชา

การแปลสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)