ผู้สอน
ผศ. พุทธรักษ์ ปราบนอก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

419 420 พุทธศาสนาในประเทศไทย


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5497

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความเป็นมาและวิวัฒนาการของพุทธศาสนาในประเทศไทย สถาบันสงฆ์ รวมทั้งการศึกษาและการปกครองของคณะสงฆ์ไทย อิทธิพลของพุทธศาสนาที่มีต่อวรรณคดี การศึกษาและศิลปวัฒนธรรมของชาติ