home419 321 พุทธศาสนามหายาน
person
419 321 พุทธศาสนามหายาน

ผู้สอน
ผศ. พุทธรักษ์ ปราบนอก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
419 321 พุทธศาสนามหายาน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5498

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

พุทธศาสนามหายาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)