homeการพับใบเตยหอมเป็นดอกกุหลาบ
person
การพับใบเตยหอมเป็นดอกกุหลาบ

ผู้สอน
นาง พรประภา วัชรคุปต์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การพับใบเตยหอมเป็นดอกกุหลาบ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5504

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิธีการพับใบเตยหอมเป็นดอกกุกลาบ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)