homeการพับใบเตยหอมเป็นดอกกุหลาบ
personperson_add
การพับใบเตยหอมเป็นดอกกุหลาบ

ผู้สอน
นาง พรประภา วัชรคุปต์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การพับใบเตยหอมเป็นดอกกุหลาบ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5504

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิธีการพับใบเตยหอมเป็นดอกกุกลาบ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)