ผู้สอน
นาย ดวงดี โชติสุภาพ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

โครงงานคอมพิวเตอร์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5506

สถานศึกษา

โรงเรียนภูเขียว


คำอธิบายชั้นเรียน

โครงงานคอมพิวเตอร์ รหัส ง33101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6