homeทักษะพัฒนาภาษาอังกฤษ (3000-1202) ปวส 1คอม/บัญชี
person
ทักษะพัฒนาภาษาอังกฤษ (3000-1202) ปวส 1คอม/บัญชี

ผู้สอน
Ms. Kru. Natthaya Kongchan
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ทักษะพัฒนาภาษาอังกฤษ (3000-1202) ปวส 1คอม/บัญชี

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5509

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ทักษะพัฒนาภาษาอังกฤษ (3000-1202) ปวส 1คอม/บัญชี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)